Сливания и придобивания (M&A)

M&A, което означава сливания и придобивания, е обобщаващ термин, който описва комбинирането на две компании. Идеята е, че две фирми заедно са по-ценни от отделни дейности. Сливане е когато двете фирми станат една, обикновено с ново име, докато придобиването е когато една компания купи друга.

Къде сте чували за М&A?
M&A често са в заглавията, защото сделките може да струват милиони долари. Например Google придоби множество фирми, включително YouTube и Android, а едно от най-големите сливания за всички времена беше това между Glaxo Wellcome и SmithKline Beecham, който създадоха GlaxoSmithKline.

Какво е необходимо да знаете за M&A...
M&A може да включват и други типове сделки, освен сливания и придобивания, като консолидации, тръжни оферти и покупка на активи.

Когато едно сливане или придобиване се обяви или просто за него се носят слухове, това обикновено засяга цената на акциите и на двете участващи компании.

При придобиването, компанията която се купува, се нарича целева компания. Придобиващата фирма трябва да купи поне 50% от собствения капитал на целевата компания, за да придобие контрол. Ако държите акции в целевата компания, трябва да решите дали да приемете Офертата от предлагащата компания да купи вашия дял от Капитала.

При сливане на фирми, които са с относително еднакъв размер, нови акции може да се издават под ново име на компания.

0988992772

©2020 by Sofia Accounting