Професионални решения за професионалисти !

Динамично правно обслужване съгласно законодателството на Република България и ЕС.

under construction

Легализация на Документи

За да бъдат признати от българските институции, издадените от друга държава документи следва да бъдат оформени по определен начин. От голямо значение е дали съответната държава има подписан Договор за правна помощ с България, или е страна по Хагската конвенция. За случаите, които не могат да се причислят към горните примери, се изисква документите да имат печат на съответното Външно министерство и на българското посолство.

Сливания и придобивания (M&A)

M&A, което означава сливания и придобивания, е обобщаващ термин, който описва комбинирането на две компании. Идеята е, че две фирми заедно са по-ценни от отделни дейности. Сливане е когато двете фирми станат една, обикновено с ново име, докато придобиването е когато една компания купи друга.

Регистрация на фирми

Вашата идея за създаване или предлагане на даден продукт или услуга е първата стъпка за развитието на един успешен бизнес.

Промени в търговския регистър

В срок от 7 дни от учредяването на дружеството то трябва да бъде вписано в търговския регистър. В този срок се вписват и промените.

Прекратяване / Ликвидация на фирми

В сложните търговски отношения възникват много и различни обстоятелства, които водят със себе си редица промени. Бизнесът представлява динамична система, в която оперират много и различни контрагенти, всеки от които се стреми към печалба. При редица случаи обаче възникват не особено приятни обстоятелства за някои собственици на бизнес.

0988992772

©2020 by Sofia Accounting