Пакетни цени за счетоводни услуги - Физически и Юридически лица НЕ регистрирани по ЗДДС
Старт S

50

лв.

Документа/мес.

5

Осигурени лица

1

Банкова сметка

0

ПОС терминал

0

24/7 Online Счетоводител

Старт M

70

лв.

Документа/мес.

30

Осигурени лица

2

Банкова сметка

1

ПОС терминал

1

24/7 Online Счетоводител

Старт L

90

лв.

Документа/мес.

60

Осигурени лица

3

Банкова сметка

2

ПОС терминал

2

24/7 Online Счетоводител

Старт XL

120

лв.

Документа/мес.

99

Осигурени лица

5

Банкова сметка

2

ПОС терминал

3

24/7 Online Счетоводител

Пакетни цени за счетоводни услуги - Физически и Юридически лица  РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Ултимейт S

100

лв.

Документа/мес.

5

Осигурени лица

1

Банкова сметка

0

ПОС терминал

0

24/7 Online Счетоводител

Ултимейт M

140

лв.

Документа/мес.

30

Осигурени лица

2

Банкова сметка

1

ПОС терминал

1

24/7 Online Счетоводител

Ултимейт L

180

лв.

Документа/мес.

60

Осигурени лица

3

Банкова сметка

1

ПОС терминал

2

24/7 Online Счетоводител

Ултимейт XL

220

лв.

Документа/мес.

99

Осигурени лица

5

Банкова сметка

2

ПОС терминал

3

24/7 Online Счетоводител

„Документ” е една счетоводна операция (проста или сложна) като: приходна фактура, разходна фактура, дебитно известие, кредитно известие, банкова транзакция, месечен отчет от касов апарат, приходен ордер, разходен ордер, сметки за изплатени суми, протоколи и други. Банкова транзакция може да бъде: платежно за осигуровки, банкова такса, изплатена по банков път заплата на служител, получена сума от клиента, платена на доставчик сума, изтеглена, внесена сума.

Sofia Accounting

0988992772

©2020 by Sofia Accounting