Данъчен адрес

Една от основните функции на седалището и адресът на управление днес е свързана с комуникацията, която води една фирма. Макар и по-голяма част от комуникацията да се осъществява по електронен път чрез имейли и други програми, изпращането на различни писма на хартиен носител все още е актуално. Различни държавни институции при необходимост да се свържат с дадена фирма също ще го направят на посочения в търговския регистър адрес.

Освен това повечето писма, пратки и известия от държавната администрация съдържат срокове, в които трябва да се предприемат определени действия или да са представят документи. Ако не получите навреме или изобщо тези документи – много е възможно да последват санкции от контролните органи.

Ако сте регистрирано по ЗДДС лице, ненамирането Ви на адреса, посочен за кореспонденция с Вас е основание за стартиране на процедура по дерегистрация. Също така начисленият данък от Вас към Вашите контрагенти ще бъде отказан като данъчен кредит. Всичко това със сигурност ще урони бизнес-престижа Ви, ще Ви създаде проблеми и санкции, ще загубите време, нерви и пари. Поради тази причина е добре той да бъде актуален и да се има достъп до него, защото изпращаната кореспонденция се смята автоматично за получена, когато е изпратена на този адрес.

Съгласно чл. 32 от ДОПК, всички местни и чуждестранни данъчни субекти ,които получават доходи от източници в страната или имат имущество на територията на България трябва да имат данъчен адрес, на който да получават данъчни съобщения всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

Какво Ви предлагаме ние:

Ние ще ви предоставим данъчен адрес, на който постоянно ще има наличен опитен счетоводител, с цел Вие да получите професионално представителство при контакти с данъчната администрация.
Ние ще получаваме от Ваше име, цялата кореспонденция която ще Ви бъде препращана и Вие ще бъдете своевременно уведомявани.
За вас отпада задължението да наемате офис, само за да осигурите данъчен адрес на фирмата си.
Условия и цени:

За да ползвате предлаганата от нас услуга е необходимо подписване на договор за ползването й, на основание чл. 48 от ДОПК и нотариално заверено пълномощно за нас като Ваши представители. След това, ние ще декларираме вашият нов данъчен адрес, напълно безплатно. Процедурата отнема около 3-4 работни дни в зависимост от натовареността на Търговския регистъра, като се дължи само административна такса за вписване на направените промени.

Таксата за ползване на данъчен адрес е:

30,00 лв - при заплащане всеки месец.
250,00 лв - при предплащане на услугата за цяла година.
0,00лв – при избор на някой от промоционалните ни абонаменти.
Промяната в седалището и адреса на управление следва също да бъде вписана. Процедурата отнема около 3-4 работни дни в зависимост от натовареността на регистъра, като се дължи такса в размер на 15 лева, когато документите се подават онлайн и 30 лева, ако се подават на гише.

0988992772

©2020 by Sofia Accounting