За да имате време за развитие на бизнесът си! 

Нека Ви спестим времето с държавната администрация.

Данъчен адрес

Една от основните функции на седалището и адресът на управление днес е свързана с комуникацията, която води една фирма. Макар и по-голяма част от комуникацията да се осъществява по електронен път чрез имейли и други програми, изпращането на различни писма на хартиен носител все още е актуално.

Единен номер на чужденец - ЛНЧ

След влизането на България в Европейския съюз се засилва интересът на чуждестранни инвеститори в страната. Не са редки случаите, в които чуждестранният инвеститор изпраща свой доверен и квалифициран персонал да управлява и ръководи дейността и.

Удостоверение А1

Ако сте се осигурявали в България преди да бъдете командировани на работа в една или няколко различни държави членки на ЕС едновременно, Удостоверение А1 ще Ви помогне да избегнете двойното данъчно облагане.

Регистрация в БАБХ

Ако Вашият бъдещ бизнес план включва производство,съхранение и търговия на храни и напитки и работа с тях , той трябва да бъде регистриран в Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Лиценз за тютюневи продукти

Юридическите лица и едноличните търговци, участващи в продажбата на тютюневи изделия, трябва да се регистрират в системата за проследяване на тютюневи изделия с цел да получат идентификационни кодове

Издаване на разрешителни за работа на граждани от трети страни

Професионалният екип на София Акаунтинг може и знае как да Ви помогне без затруднения да получите своите разрешителни за работа.

Регистрация на Търговски обект

Всеки търговски обект подлежи на вписване в регистъра на Столична община. За случая е необходимо да бъде подадено „Заявление за работно време”,

Тротоарно право

Когато пред фасадата на търговски обекти (заведения, магазини и други) се разполагат маси, столове, чадъри, витрини и други преместваеми съоражения е необходимо изготвянето и одобрението на план схеми (скици) за определяне на тротоарно право

0988992772

©2020 by Sofia Accounting