Дистанционно онлайн счетоводство

 Това означава, че клиентите нямат задължение да идват при нас, за да подписват, подпечатват или да взимат документи, които да представят пред съответните учреждения. Клиентът трябва само да избере как да предостави първичната документация - на място в офиса си, по куриер или като сканира документите и ги изпрати на : info@sofiaaccounting.bg

НАШИТЕ УСЛУГИ

Ние приемаме Вашият бизнес като наш !

Изготвяне на счетоводна политика на фирмата съгласно специфичната й дейност.

Динамично правно обслужване съгласно законодателството на Република България и ЕС.

Нека Ви спестим времето с държавната администрация.

Свържете се с нас

гр. София бул. Ситняково № 39 А

+359 988 992 772

0988992772

©2020 by Sofia Accounting